Lions Club Teplice

Lions Club Teplice
z. s., D-122

Historie Lions Clubu Teplice

LC Teplice byl evidován od června 1990 a dne 23. října 1990 byl jako pátý klub v České a Slovenské republice registrován Ministerstvem vnitra ČR, čímž se řadí do nejstarší historie v celorepublikovém lionském hnutí. První zakládací setkání proběhlo 30. března 1991, sponzorským klubem byl švédský LC Linköping Valla.

V současné době má lionské hnutí v České republice evidováno 25 klubů s více než 650 členy. Klubové schůze probíhaly v Lázeňském domě Beethoven, později v hotelu Prince de Ligne v Teplicích. Prvním prezidentem klubu byl Jan Tůma, dalšími prezidenty byli J. Štěrba, A. Nárovec, J. Wolf, M. Labanič, V. Kadlus, V. Tichý, L. Koštíř, M. Hašek, V. Feix, S. Němec, J. Abraham, M. Pichrt, M. Nemrava, A. Vincenc, J. Gaisler a R. Dietz.

Práce klubu prošla mnoha zkouškami a nyní se dostává na vysokou úroveň. Členové klubu pracovali i ve funkcích Distriktu 122 jako zónoví charmeni, pověřenci pro práci s mládeží, členové distriktu, ve funkcích 1. a 2. viceguvernéra i ve funkci guvernéra distriktu. Vystupovali na distriktních shromážděních především v Německu, Itálii a Švédsku. Čerpali z práce zahraničních distriktů a zúčastnili se i mezinárodních kongresů v San Diegu, Hamburku, na Havaji aj. a spolupracovali s vedením LC International v Oak Brooku v USA. Mimo klubové akce LC v Teplicích byla využita i aktivita jeho členů při zakládání Oftalmologického centra pro školení lékařů pro východní Evropu a Asii v Praze na Vinohradech. LC Teplice se vždy snažil naplnit své poslání v oblasti veřejného prospěchu a zejména i dobročinnosti. Jako příklady lze uvést finanční dary na zmírnění následků přírodních katastrof v České republice i ve světě, ale i na výstavbu nové nemocnice v Keni. Další prostředky byly v minulém období poskytnuty Nadaci pro děti při selhání ledvin, Dětskému domovu v Krupce, Dětskému domovu Bořislav, Domovu důchodců v Bystřanech, Domovu spokojeného stáří v Žalhosticích, Domovu důchodců Na Mlýnici, Nemocnici v Teplicích, Kojeneckému ústavu v Teplicích, Konzervatoři Jana Deyla pro zrakově postižené v Praze aj. Hodnota finančních prostředků pro potřeby těchto institucí již převýšila 3,5 milionu Kč. Od roku 2009 pořádá LC Teplice vánoční trhy a je pořadatelem dalších společenských a kulturních akcí, např. benefičních koncertů, koncertů pro dětské domovy a domovy důchodců aj. V roce 2013 se LC Teplice zapojil do akce lionského hnutí Lví očko, v rámci něhož zabezpečuje na své náklady preventivní vyšetření očí dětí předškolního věku v mateřských školách teplického okresu. Samozřejmostí je i organizace sběru použitých a nepotřebných brýlí pro zrakově postižené zejména v Africe a Asii.

 

Partneři a sponzoři
Město Teplice Web D-122